Expediteurs Brucargo financieel onder druk

MACHELEN (tijd) - Ongeveer de helft van de middelgrote en grote expediteurs op Brucargo zit dicht bij het faillissement. Zelfs indien ze de potentiële diversifikatiemogelijkheden aangrijpen, blijft hun toekomst precair. De greep van Sabena op het luchthavengebeuren en het ontbreken van lange-afstandsbestemmingen zijn daar schuld aan. Een en ander bleek bij de voorstelling van een onderzoek van Ernst & Young in opdracht van de Kamer van Handel en Nijverheid Halle-Vilvoorde. Van de zowat 80 bedrijven werden er 30 onderzocht door het studiebureau, allemaal middelgrote en grote expediteurs en douanebedrijven. Daarbij kwam aan het licht dat zowat de helft meer kans heeft om binnen enkele jaren op de fles te gaan dan om te overleven.