Experts bepleiten forse verlaging van Duitse vennootschapsbelasting

BONN (bloomberg/reuters) - Een door Bonn aangestelde commissie van achttien experts raadt de Duitse regering aan het basistarief van de vennootschapsbelasting in twee stappen te verlagen tot 25 procent in 2002 tegen 40 procent nu. De verlaging van de fiscale druk moet de investeringen en de werkgelegenheid aanwakkeren. Het basistarief houdt geen rekening met allerlei belastingen die de lokale overheden de bedrijven opleggen.Omdat een belastingverlaging tot 25 procent 'wegens budgettaire redenen' niet onmiddellijk haalbaar is, stelt de commissie voor om de basisvennootschapsbelasting volgend jaar te verlagen tot 28 procent. Deze verlaging zal de Duitse schatkist jaarlijks 10,2 miljard mark kosten. Het verlies zal oplopen tot 14,7 miljard mark per jaar wanneer de belastingdruk verlaagd wordt tot 25 procent.