Advertentie
Advertentie

Experts relativeren gevaar van dioxinebesmetting

(tijd) - Wetenschappers relativeerden gisteren in de parlementaire onderzoekscommissie over de dioxinecrisis het gevaar van de dioxinebesmetting voor de volksgezondheid. Vooral professor Alfred Bernard (UCL) was vrij categoriek in zijn bewering. 'Enkel een dagelijkse overschrijding van de dioxinenorm zou een gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren', zegt professor Bernard. 'Een gevaar voor een dagelijkse overschrijding was tijdens de tijdelijke verhoging die de crisis mogelijk veroorzaakte, niet aan de orde', besloot Bernard.De resultaten van het dioxineonderzoek, dat hij in opdracht van de federale regering uitvoerde, pende professor Bernard neer in een bijdrage voor het toonaangevende wetenschappelijke magazine Nature. SP-kamerlid Peter van Velthoven noemde de uitspraken van de expert in de commissie geruststellend. Agalev-kamerlid Vanhoutte had zijn bedenkingen bij de resultaten van professor Bernard. 'In de wetenschappelijke wereld komt het wel meer voor dat er diverse meningen zijn', aldus Vanhoutte.