Experts vrezen bureaucratische en logge financiële EU-regels

BRUSSEL (tijd) - De Europese Groep van Wijzen onder leiding van Alexandre Lamfalussy publiceert donderdag haar aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de Europese effectenmarkten. In een eigen rapport waarschuwt de Europese denktank CEPS voor te bureaucratische en logge structuren en procedures die de groep-Lamfalussy in het leven wil roepen.