Expertsystemen vergemakkelijken nu ook het vertaalwerk

(tijd) - Vertalen is altijd een moeilijke en vooral tijdrovende bezigheid geweest, ook al ken je al oneindig veel termen in een taal, toch zal je met de regelmaat van een klok nog vertaal-, synoniem- en andere woordenboeken moeten naslaan om de fijne nuances van de taal van oorsprong goed te kunnen weergeven. Dat vroeg of laat ook hier het expertsysteem zijn intrede zou doen, lag voor de hand. Uit Japan bereikten ons onlangs nog berichten over een vertaalcomputer Japans-Engels, en ook uit de Verenigde Staten liepen al dergelijke nieuwsjes binnen. Maar veel dichter bij ons heeft het Westduitse Siemens nu een expertsysteem ontwikkeld, METAL, dat een ruwe vertaling van goeie kwaliteit zou afleveren, die dan door echte (menselijke) vertalers enkel nog verder verfijnd hoeft te worden. Of het labeurwerk dat eindelijk voor de vertalers zou verlicht worden.