Exploitatieresultaat Interbrew onder druk

LEUVEN (tijd) - Het exploitatieresultaat vóór afschrijvingen van de Belgische brouwerijgroep Interbrew ligt met 6,79 miljard fr. 600 miljoen beneden het vorige boekjaar. De verwerking van de gevolgen van de staking die in het begin van het boekjaar plaatsvond, heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. De nieuwe strukturen zijn intussen geïnstitutionalizeerd, zodat voorzitter Jacques Thierry het boekjaar 1989/90 als een keerpunt ziet en meent dat Interbrew geleidelijk op kruissnelheid zal komen, ook al werd het jaar slecht ingezet met het lagere bierverbruik vanwege de Golf-krisis.

De omzet van Interbrew steeg vorig jaar van 55,30 miljard tot 58,37 miljard fr. Het exploitatieresultaat vóór afschrijvingen kwam op 6,71 miljard (7,5). De afschrijvingen bedroegen 4,57 miljard (4,34), zodat het exploitatieresultaat op 2,21 miljard (3,22) kwam. De gekonsolideerde nettowinst van de groep bedroeg 2,29 miljard fr. (2,26). Dat het exploitatieresultaat een daling vertoonde heeft drie oorzaken. De staking die volgde op de aankondiging van de herstruktureringsplannen, kostte het bedrijf 250 miljoen fr. Daarin is de verloren produktie begrepen, alsook de kosten die verband houden met de wederopstarting en de herstelling van installaties.

Voorts stegen de verkoopkosten en de energiekosten, vooral op het einde van het boekjaar (30 september) als gevolg van de Golf-krisis. Ook de loonmassa nam gevoelig toe, vooral in België. Voor het grootste gedeelte van de werknemers van de groep in België bedroeg de stijging 8 procent. De prijzenkontrole op de pilsbieren liet overigens geen prijsstijgingen toe die voldoende waren om de wedde- en salarisverhogingen ingevolge indexaanpassingen te kompenseren.

Het exploitatieresultaat vóór afschrijvingen maakt autofinanciering van de operationele investeringen mogelijk. De investeringen in nieuwe brouwerij-eenheden in Leuven en Jupille, die tot 15 miljard oplopen, zullen de afschrijvingslast de komende jaren echter gevoelig beïnvloeden. In de komende vijf jaar kunnen die een flink stuk boven de 5 miljard uitstijgen.

20 miljoen hektoliter

Het totale volume van de groep is met 2 procent gestegen en bedraagt nu voor alle produkten samen 19,53 miljoen hl. De afdeling "bieren EG' realizeert een verkoopvolume van 11 miljoen hl, zoals vorig jaar, waarvan 9 miljoen pilsbieren en 2 miljoen speciale bieren. De stabilizering van het volume werd gedeeltelijk veroorzaakt door de staking in diverse zetels van de groep. Jupiler had hieronder het meest te lijden. Toch bleef Jupiler het grootste merk van de groep en maakt het zijn verlies gedeeltelijk goed. Stella Artois daarentegen is in België goed vooruitgegaan, aldus Thierry.

Dommelsch Pils in Nederland stijgt met 12 procent en Classica in Italië met 37 procent. In het segment speciale bieren zijn de sterke punten voornamelijk de opvallende vooruitgang van de Witte Hoegaerden en de bieren van de Abdij van Leffe.

De introduktie van de alkoholvrije bieren Stella Artois NA en Jupiler NA verliep veelbelovend: de verkoopprevisies worden ruim overschreden. Een vijftal maanden na de introduktie zouden de produkten in 60 procent van de horeca verkrijgbaar zijn en in 80 procent van de distributiezaken.

De afdeling "waters en soft drinks' kent een algemene vooruitgang. Dit is te danken aan de verkoopstijging met 4,6 procent voor de mineraalwaters van Chaudfontaine en een stijging met 9,1 procent van de verkoop van de Belgische Coca-Cola-koncessies van Interbrew. De "internationale divisie' heeft vier regionale direkties geïnstalleerd waarvan de medewerkers slechts werkelijk operationeel zullen zijn in de loop van het boekjaar.

Tijdens het vorige boekjaar werd het Italiaanse distributiebedrijf Mascarin-Boschetti volledig overgenomen. Na het afsluiten van het boekjaar vond de overname van een resterend belang van 35 procent in de Brouwerij Wunster (Italië) plaats. In Afrika werden onderhandelingen gevoerd met de familie Motte om hun participatie van 50 procent in het kapitaal van de brouwerij Mocaf in de Centraal Afrikaanse Republiek over te nemen. Ook deze transaktie werd na afloop van het boekjaar gerealizeerd. Interbrew heeft de brouwerij volledig in handen. In Nederland en Frankrijk vond de integratie van distributiemaatschappijen plaats.

De NV Interbrew verhoogt het dividend van haar aandeelhouders met 5 procent tot 420 fr. Thierry wees erop dat een beursintroduktie tot de mogelijkheden behoort, maar niet op korte termijn moet worden verwacht.

WB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud