Exploitatiestop voor nieuwe mestveehouderijen

(tijd) - Milieuminister Kelchtermans heeft beslist dat voorlopig geen vergunningen meer mogen uitgereikt worden voor de exploitatie van nieuwe mestveehouderijen of voor de uitbreiding van bestaande stallen. De beslissing werd genomen in afwachting van de goedkeuring van een mestaktieplan dat momenteel wordt voorbereid in samenwerking met de landbouwsektor, en dat een strukturele oplossing moet bieden voor de drijfmestproblematiek.