Expo Aichi 2005 focust op natuur

(tijd) - In het Japanse Aichi opent morgen de eerste wereldtentoonstelling van de 21ste eeuw. Het thema voor de 'Expo Aichi 2005' is de 'Wijsheid van de Natuur'. Ecologie en duurzame ontwikkeling staan centraal, ook in het Belgisch paviljoen. Dat bestaat voor het eerst in de geschiedenis van de wereldtentoonstelling uit één globaal concept. Een van de smaakmakers wordt het schilderij 'L'Empire des Lumières' van René Magritte.