EXPO

Richard van Orley Koninklijke Bibliotheek Brussel In de Koninklijke Bibliotheek van Belgie in Brussel worden gravures en tekeningen van Richard van Orley (Brussel 1663-1732) getoond. Richard van Orley, lid van een beroemd Brussels kunstenaarsgeslacht, was ongetwijfeld een van de meest getalenteerde en boeiendste graveerders en tekenaars in de Zuidelijke Nederlanden op het einde van de 17de en in het begin van de 18de eeuw. Hij genoot al bekendheid en werd bewonderd toen hij nog leefde. Hij liet een omvangrijk oeuvre na, bijna 500 tekeningen, ongeveer 70 originele gravures en een 30-tal miniaturen. Het oeuvre verrast door de rijkdom van technieken en van genres. Van Orley gebruikte voor zijn werk zowel bijbelse als mythologische onderwerpen. De Koninklijke Bibliotheek bewaart het grootste geheel van zijn oeuvre. Nu worden van hem een 100-tal bladen getoond. Er is ook een catalogus met meer dan 200 illustraties uitgegeven. Tot 17 januari 2004. Kunstberg, 1000 Brussel. Open van ma. tot za. van 12 tot 16.50 u. Tel.: 02/519.53.51. Zeven eeuwen Dante Bibliotheca Wittockiana Brussel De Bibliotheca Wittockiana in Brussel eert Dante Aleghieri als 'de grootste dichter uit de westerse beschaving'. Naast enkele kostbare handschriften uit de 14de en de 15de eeuw, zoals de Vita di Dante van Boccaccio, is er een groot aantal drukken van de Dantes werken samengebracht, zoals natuurlijk de Divina Commedia, maar ook uitgaven van de Via Nuova, Convivio, de Monarchia, de Vulgare Eloquentia en de Rime. Sommige van de getoonde drukken hebben een buitengewoon historisch en cultureel belang en zijn bijzonder zeldzaam. Sommige zijn interessant omdat ze de tijdsgeest beter doen begrijpen. De tentoonstelling is een perfecte illustratie van de evolutie van de boekdrukkunst en de boekillustratie van de 14de tot de 21ste eeuw. Tot 11 januari 2004. Bemelstraat 23, 1150 Brussel. Open van di. tot zo. van 10 tot 17 u. Focant en De Brant EAPB Brussel De European Association of Public Banks organiseert, naar aanleiding van een bijeenkomst die begin deze maand plaats had, een tentoonstelling met werk van de Belgische hedendaagse kunstenaars Jean-Roch Focant en Karel De Brant. De schilder Focant heeft zijn carriere opgebouwd rond de zogenoemde stijl van het abstracte matierisme, de beeldhouwer De Brant werkt met hout en brons en maakt harmonisch abstract werk. De EAPB groepeert een honderdtal banken uit acht Europese landen. Tot 20 december. Blijde Inkomstlaan 1-5, 6de etage, 1040 Brussel. Open van ma. tot vrij. van 9 tot 17 uur. Italiaanse renaissance Paleis voor Schone Kunsten Brussel In het Brusselse PSK lopen twee tentoonstellingen. Er is de thematische tentoonstelling over de renaissance, waarin het hof van de hertogen de Este in Ferrara tijdens de 15de en 16de eeuw centraal staat. De tweede tentoonstelling, onder de titel 'Venus ontsluierd', is opgebouwd naar een concept van de schrijver Umberto Eco. De tentoonstelling is toegespitst op een bepaald werk, met name de beroemde 'Venus van Urbino' uit 1538 van Titiaan. Tot 11 januari 2004. Koningstraat 10, 1000 Brussel. Open van ma. tot zo. van 10 tot 18 uur, op dond. tot 21 uur. Tel.: 02/507.84.11. Samenstelling: Bert POPELIER