Export groenten en fruit naar Spanje groeit fors

(tijd) - De Belgische export van groenten en fruit naar Spanje evolueert zeer gunstig. Het uitroepen in 1989 van Spanje tot "pilootland' inzake promotie en afzetbevordering door de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten en de BDBH lijkt vruchten af te werpen.