Export moet toekomst Atea verzekeren

HERENTALS (tijd) - Atea verkreeg vorig jaar de Oscar voor de export. De basis hiervoor werd reeds bij de start van de onderneming gelegd, 100 jaar geleden. Nu neemt de export 30% van de omzet. Het dynamisch exportbeleid van de Belgische overheid speelt daarin een belangrijke rol, verklaarde algemeen-direkteur Guido Declercq naar aanleiding van de viering van het honderdjarig bestaan. Hij pleitte er overigens voor dat de financiële kant van de exportbegeleiding nationaal zou blijven om een hopeloze versnippering te voorkomen.