Export verse tuinbouwprodukten boven 25 mrd fr.

(tijd) - De exportwaarde van de verse tuinbouwprodukten overschreed in 1988 de 25 miljard fr. Dit is een stijging van 4% tegenover 1987. De sterkste stijging werd opgetekend in de fruitsektor. Dat blijkt uit een studie van Urbaan Avermaete, hoofdkonsulent tuinbouw van de Belgische Boerenbond. De totale uitvoerwaarde van verse tuinbouwprodukten steeg van 24,58 miljard in 1987 tot 25,55 miljard fr. in 1988, terwijl de invoerwaarde opklom van 18,12 miljard tot 18,60 miljard fr. Het uitvoeroverschot bereikte aldus 6,94 miljard fr. Deze verbetering was integraal toe te schrijven aan de fruitsektor. Ook de sektor niet-eetbare tuinbouwprodukten boekte een lichte verbetering van het batig exportsaldo (+98 miljoen fr.), maar de groentesektor liet het afweten. Het exportoverschot daalde in deze sektor met 9,5% of ruim 508 miljoen fr. Het netto-exportoverschot voor diepvriesgroenten leverde in de balans een batig saldo van 4,28 miljard fr. op. In de top- 5 van de tuinbouwexport kwamen de tomaten in 1987 afgescheiden aan de kop van de erelijst. In 1988 hebben zij deze positie nog versterkt: van 3,69 miljard tot 3,74 miljard fr. (netto-exportoverschot). In 1988 stonden op de tweede plaats de kamerplanten (1,89 mrd), gevolgd door de azalea's (1,88), witloof (1,54) en kropsla met 1,49 miljard fr.