Export Vlaanderen gaat intern orde op zaken stellen

(tijd) - Export Vlaanderen gaat intern orde op zaken stellen, zo blijkt uit de vastgelegde prioriteiten in het strategisch plan. Er zal werk gemaakt worden van een personeelsstatuut en de kernbevoegdheden en hoofddoelstellingen zullen worden vastgelegd. Dit jaar komt er voorts een doorlichting van het netwerk van buitenlandse handelsvertegenwoordigers. De geplande dienstverlening op maat van individuele bedrijven is voor later. Topman Martin van Houtte van Export Vlaanderen zal vandaag zijn strategisch plan aan de raad van bestuur voorleggen.Martin van Houtte heeft zijn huiswerk over moeten doen, nadat zijn strategisch plan in extremis door de raad van bestuur was teruggefloten. Als de raad van bestuur vandaag -zoals verwacht- instemt met het bijgestuurde strategisch plan, zullen Martin van Houtte en minister-president Luc van den Brande het plan op een persconferentie toelichten. Martin van Houtte is alvast op de vraag van zijn raad van bestuur ingegaan om prioriteiten -in fases- vast te leggen. Export Vlaanderen zal eerst en vooral intern orde op zaken zetten, alvorens er nieuwe diensten zullen worden aangeboden, zoals een dienstverlening op maat van een individueel bedrijf en tegen betaling.