Advertentie
Advertentie

Export Vlaanderen vraagt exporteurs lijst geblokkeerde 'dioxineproducten'

(tijd) - De Vlaamse dienst voor exportbevordering Export Vlaanderen vraagt aan alle Vlaamse bedrijven die als gevolg van de dioxinecrisis te kampen hebben met een blokkering van hun goederen in het buitenland, om hiervan aangifte te doen. De informatie moet de dioxinecel van het ministerie van Buitenlandse Zaken in staat stellen nog deze maand een volledig beeld te krijgen van de knelpunten, zodat de nodige acties kunnen worden ondernomen.De dioxinecrisis lokte in tal van landen een embargo uit tegen Belgische voedingsproducten en zelfs tegen niet-voedingsproducten. Geleverde partijen werden teruggestuurd, leveringen die onderweg waren, raakten geblokkeerd of werden in beslag genomen. Bedrijven die bij de Nationale Delcrederedienst verzekerd zijn, kunnen eventueel vergoed worden op basis van het politieke risico of het resiliatierisico (opzegging van contracten). Maar zowel in dit geval als in het geval van niet-verzekerde partijen goederen, is daarmee nog geen oplossing gevonden voor de blokkering van de goederen.