Advertentie
Advertentie

Export Vlaanderenen DIV worden FIT

(tijd) - De Vlaamse regering besliste gisteren een overkoepelend managementcomité op te richten voor Export Vlaanderen (EV) en de Dienst Investeren Vlaanderen (DIV). Het comité neemt de dagelijkse leiding van de diensten op zich, organiseert de integratie in Brussel en het buitenland en realiseert een gemeenschappelijk actieprogramma realiseren. De gefuseerde instelling krijgt allicht de naam FIT (Flanders Investment and Trade), liet de Vlaamse minister van Buitenlandse Handel, Jaak Gabriëls, weten.Met de beslissing tot integratie van de diensten geeft de Vlaamse regering naar eigen zeggen een antwoord op de verandering die zich de voorbije jaren voordeed in het internationale ondernemen. Een studie van Ernst & Young, in opdracht van de Vlaamse regering, wees immers uit dat de Vlaamse overheidsinspanning nog te veel gericht is op de bevordering van de traditionele export en het aantrekken van investeringen naar Vlaanderen.Inmiddels zijn de activiteiten van onze ondernemers veel gevarieerder en omvatten zij naast de traditionele export ook de import, de doorvoer en allerlei vormen van samenwerking met partners, uitwisseling van technologie en investeringen in het buitenland.Om hierop beter te kunnen inspelen, besliste de Vlaamse regering DIV, EV en de delen van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel die door het Lambermontakkoord geregionaliseerd worden, te integreren tot een centrale ondersteunende dienst. De oprichting van het overkoepelend managementcomité is de eerste stap in dit proces. De operatie moet in 2003 rond zijn.