Advertentie
Advertentie

Exportkredietverzekeraars steunen Azië nog

LONDEN (tijd) - De exportkredietverzekeraars van 18 landen stelden in een gezamenlijke mededeling open te blijven op Oost-Azië en zelfs de kredietverstrekking te verhogen. Ze plakten geen bedrag op het extra kortlopend krediet dat ze kunnen toestaan. De Amerikaanse EXIM-bank is bereid de kortlopende kredieten aan Thailand, Indonesië en Zuid-Korea op te trekken tot 1 miljard dollar. De Belgische Delcrederedienst stelt nog ruime budgetten ter beschikking.Aan de vooravond van de G7-top over Oost-Azië vergaderden de exportkredietverzekeraars van 18 landen over hun positie in Thailand, Zuid-Korea en Indonesië. Deze kredietverschaffers zijn meestal afhankelijk van de overheid. Ze hebben tot doel de export te financieren naar probleemlanden waar de privé-sector verstek laat gaan.