Advertentie
Advertentie

Externe bestuurders leveren belangrijke voordelenvoor een familiebedr

ijf: Ze hebben een objectievekijk op het familiebedrijf. Ze verhogen discipline en verantwoordelijkheidszin. Ze zorgen voor een adequate rolverdeling in het familiebedrijf. Ze geven onpartijdig raad. Ze zijn voor de buitenwereldeen belangrijk teken vanopenheid en professionaliteit. Ze vormen een welwillend klankbord voor de ondernemer.De externe bestuurder wordt gekozen in functie van de strategievan het familiebedrijf. Vaak zijn collega-ondernemersde beste kandidaten.