Advertentie
Advertentie

Extra-geld Vlaamse migrantenorganizaties

(tijd) - De Vlaamse Gemeenschapskommissie (VGC) wil vanaf 1994 de zelforganizaties van de Brusselaars van buitenlandse oorsprong extra subsidiëren. De zogenaamde zelforganizaties voor migranten, die zich integreren in de Vlaamse gemeenschap van Brussel kunnen bovenop het geld dat ze van de Vlaamse gemeenschap krijgen, rekenen op een bijkomende Brusselse subsidie. Daardoor kan de subsidie maximaal oplopen door 190.000 frank per jaar. De organizaties moeten nog aan een aantal bijkomende voorwaarden voldoen, ondermeer inzake talenkennis. Zo moeten de organizaties overwegend Nederlandsprekende leden tellen, een Nederlandssprekend bestuur hebben, in het Nederlands publiceren en hun Nederlandsonkundige leden doorverwijzen naar een erkende organizatie voor taallessen Nederlands.