Extra jobs in kringloopcentra

(tijd) - De Vlaamse kringloopcentra krijgen van Vlaams minister van Leefmilieu, Ludo Sannen (Groen!), een 'hergebruikbonus'. Dat is een premie van 40 tot 100 euro per hergebruikte ton goederen. Volgend jaar wordt hiervoor 1 miljoen euro vrijgemaakt, vanaf 2007 4,5 miljoen euro. Met dat geld kunnen de Vlaamse kringloopcentra de komende drie jaar al 150 nieuwe begeleiders aanwerven. Elke begeleider kan bijgestaan worden door vijf laaggeschoolden. 'Dat betekent dat we tussen 2004 en 2007 900 bijkomende jobs kunnen creeren', zegt Sannen. Tegen eind 2007 moet per Vlaming 5 kilo afval hergebruikt worden. De kringloopcentra spelen hierbij een essentiele rol. Sannen wil het aantal kringloopwinkels uitbreiden en de werking ervan optimaliseren. Dat kan onder meer door begeleiding te voorzien door erkende bureaus voor sociale economie. 'Hoe meer we doen voor het milieu, hoe meer jobs we kunnen creeren in de kringloopcentra. De maatregel is dus groen en sociaal', benadrukt Sannen. Het departement Leefmilieu kan voortaan financieel investeren in de kringloopcentra. Daar speelt minister Sannen op in met de invoering van de 'hergebruikbonus'. KVe