Extra zetje voor arbeidsherverdeling

(tijd) - Minister van Arbeid Smet zet in juni een informatiecampagne op het getouw over arbeidsherverdeling. Ze wil werkgevers en werknemers overtuigen van de voordelen van loopbaanonderbreking, halftijds brugpensioen en deeltijds werken.