Extreme armoede fors gedaald sinds 1981

(tijd) - Het aandeel van extreem arme mensen in de wereldbevolking is gedaald van 40 procent in 1981 tot 21 procent in 2001. Het aantal personen dat moet rondkomen met minder dan 1 dollar per dag zakte met 350 miljoen. De terugdringing van de armoede is vooral te danken aan China en Oost- en Zuid-Azië. In zwart Afrika, Centraal- en Oost-Europa en de ex-Sovjet-Unie is de armoede toegenomen.