Eyskens hoopvol over evolutie in Zuid-Ossetië

(tijd) - "Zuid-Ossetië is het eerste voorbeeld waar de Konferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (KVSE) kan bewijzen dat zij echt iets kan gedaan krijgen', zo zegde oud-minister van buitenlandse zaken Mark Eyskens gisteren in een gesprek met de redaktie. Eyskens keerde donderdagavond terug van een missie naar Zuid-Ossetië in het kader van de KVSE. Hij toonde zich daarbij vrij optimistisch over de toestand in het krisisgebied. In mei trok Eyskens voor de eerste maal aan het hoofd van een delegatie naar Georgië. Die moest daar toen voor de KVSE de toestand gaan onderzoeken op het vlak van de mensenrechten, de behandeling van de etnische minderheden, de ontwapening, enz. De delegatie kwam toen ook in Zuid-Ossetië en op dat ogenblik was de toestand er werkelijk dramatisch, aldus Eyskens.