Eyskens in VN over mensenrechten

BRUSSEL (tijd) - Minister van buitenlandse zaken Mark Eyskens heeft in een uiteenzetting voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties gepleit voor de oprichting van een internationaal hof voor de mensenrechten en de benoeming van een hoog kommissaris voor de mensenrechten. Die laatste zou een enquêterecht moeten bezitten. Het hof zou de bevoegdheid krijgen om individuele staten te dagvaarden. In zijn uiteenzetting stelde Eyskens voorts dat het VN-Handvest voldoende gronden biedt om op te treden tegen een bepaald land, wanneer dat gebeurt om de mensenrechten te eerbiedigen. Wel vroeg hij dat de procedures voor zo'n optreden zouden vergemakkelijkt worden.