Eyskens pleit in VN voor "defensieve defensie'

NEW YORK (tijd/belga) - In zijn toespraak tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft de Belgische minister van buitenlandse betrekkingen Mark Eyskens gisteren gepleit voor een "defensieve defensie', die elke "agressieve aanval' uitsluit maar een efficiënte verdediging met de modernste wapens blijft waarborgen. De felle uitlatingen van Sjevardnadze tegen een hereniging van beide Duitslanden blijft intussen veel reakties uitlokken.

Eyskens herinnerde in zijn toespraak aan de Belgische beslissing om schuldvorderingen op leningen van staat tot staat aan dertien Afrikaanse landen volledig kwijt te schelden. Hij hoopte dat het Belgisch-Zaïrees akkoord een voorbeeld zou worden voor de relaties tussen andere schuldeisers en schuldenaars.

De minister sprak de hoop uit dat snelle ontwapeningsakkoorden tussen Oost en West financiële middelen zullen vrijmaken voor de modernizering van de ekonomische en industriële strukturen en voor een verbetering van de sociale voorzieningen, zonder het behoud van het leefmilieu uit het oog te verliezen. Hij stelde vast dat moderne bewapeningstechnologieën en de proliferatie van alle mogelijke soorten wapens het gevaar voor konflikten hebben vergroot.

Tot slot verwees Eyskens in zijn toespraak naar het door Gorbatsjov gelanceerde begrip van het gemeenschappelijk Europees Huis. "Dit Europees Huis van de samenwerking tussen Oost en West hoeft niet het Europa te worden van de uniformiteit, maar kan vele kamers tellen, waarin elk volk zijn eigen recht tot zelfbeschikking behoudt', aldus Eyskens, die nogmaals beklemtoonde dat een Europees Huis ondenkbaar is zolang de Berlijnse Muur er staat.

In zijn opmerkelijke toespraak voor de VN dinsdag wees Sovjet-minister van buitenlandse zaken Sjevardnadze een hereniging van beide Duitslanden radikaal af. "Nu de krachten van het revanchisme opnieuw aktief geworden zijn en er op uit zijn de naoorlogse realiteit in Europa te herzien en te vernietigen, is het onze plicht hen te waarschuwen die bewust of onbewust deze krachten aanmoedigen', verklaarde Sjevardnadze onomwonden. Eyskens bestempelde deze uitspraak achteraf als "ongewoon scherp aan het adres van West- Duitsland'.

Deze passage uit Sjevardnadzes toespraak kan begrepen worden als een vingerwijzing naar de uiterst-rechtse Republikaner in West-Duitsland, die dromen van een nieuw Groot-Duitsland. Sommigen zien er echter even goed een terechtwijziging in van alle Westduitse politici uit het hele politieke spectrum, die naar aanleiding van de vluchtelingenstroom uit Oost-Duitsland het bestaansrecht van de DDR in vraag stellen en van een snelle hereniging van beide staten in één Westers land met een vrije-marktekonomie dromen. Het Kremlin wil niet weten van één sterk Duitsland dat Hongarije, Polen en Joegoslavië ekonomisch in zijn greep houdt.

Eyskens is het erover eens dat voorstellen over de Duitse hereniging momenteel het middel bij uitstek zijn om Gorbatsjov in het nauw te drijven, maar vindt het anderzijds overtrokken elke Westduitser die naar hereniging streeft van revanchisme te beschuldigen. Hij meent dat Sjevardnadze met zijn harde woorden de havikken in het Kremlin wou geruststellen.

Sjevardnadze heeft in New York met zijn kollega's uit de twaalf EG-landen problemen besproken die hij tot nu toe voornamelijk met de VS aankaartte, zoals de spanningen in het Midden-Oosten. Hij probeerde verder de indruk weg te nemen dat Gorbatsjov op de rand van de afgrond wandelt, door een vrij gunstig beeld te schetsen van de hervormingen in de SU. Het ging om de eerste informele ontmoeting van de 12 EG-ministers met hun Sovjet-kollega.

Sjevardnadze - en met hem de Sovjetunie - heeft in New York eens te meer de show gestolen met het voorstel om alle chemische wapens te verwijderen, nadat Bush slechts een vernietiging van 80% van deze wapens had voorgesteld. Daarmee ging de SU een stap verder dan het Witte Huis, dat echter positief reageerde. Ontwapeningsexpert Karpov klaagt dat Bush het uitschakelen van alle chemische wapens afremt met bijkomende voorwaarden, zoals dat alle landen die chemische wapens bezitten eerst een totaal verbod moeten ondertekenen. Moskou is vooral mistevreden omdat Bush de aanmaak van nieuwe binaire chemische wapens niet uitsluit.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud