Advertentie
Advertentie

EZ brengt nieuwe index industriële prijzen uit

Eind deze maand is België een nieuwe index rijker, namelijk de index der prijzen van de industriële produktie. De opdracht voor het opstellen van die index komt van minister van EZ Maystadt, die hiermee een nieuwe en waardevolle indikator in het leven roept voor de konjunktuur. Immers aan de hand van die index, die de evolutie van de produktieprijzen volgt, is het mogelijk beter de bronnen van de inflatie na te gaan. Daarbij bezitten andere landen al langer een dergelijke index, zodat ook betere internationale vergelijkingen mogelijk worden over de evolutie van de industriële prijzen. De index is tot stand gekomen door medewerking van de bedrijfssektoren zelf. De nieuwe index, die voor het eerst eind deze maand bekend zal worden gemaakt, zal meteen ook een aanduiding kunnen geven over de plaats waar de prijsstijging van een produkt van fabriek tot konsument eventueel optreedt. Die plaats kan immers zowel bestaan op het niveau van de produktie zelf, op het niveau van de groothandel of in de kleinhandel. Er bestaat immers voor de twee laatst genoemde grootheden reeds geruime tijd een waardemeter. Enkel een indexcijfer over de evolutie van de industriële prijzen ontbrak nog om precies het prijsverloop van een produkt te kunnen nagaan. Om het maandelijks voortbrengen van deze index te garanderen heeft Maystadt ook een "Indexkommissie der Produktie- en Invoerprijzen' opgericht. Die kommissie bestaat uit 26 vertegenwoordigers, waarvan 8 uit akademische en 18 uit sociaal-ekonomische kringen. Het cijfer nu dat eind januari bekend zal gemaakt worden is meteen het indexcijfer van de industriële prijzen voor de maand oktober 1987. Voor de volgende maanden tot en met januari 1988 zullen op dat ogenblik voorlopige cijfers meegedeeld worden. Dit houdt in dat men op het einde van de maand toch reeds zal kunnen beschikken over het voorlopig indexcijfer van de industriële prijzen van die maand.