Faber Halbertsma ziet nog overnamekansen in België

(tijd) - De Belgisch-Nederlandse groep Faber Halbertsma heeft 1995 afgesloten met een omzet van 3,4 miljard frank, ruim tien procent meer dan het jaar voordien. Na een flinke winstdaling in '94 verbeterde de exploitatiewinst vorig jaar weer tot 189 miljoen frank. De nettowinst steeg van 49,6 naar 86,3 miljoen. Faber Halbertsma overkoepelt onder meer het Belgische Pasec, de grootste Europese fabrikant van pallets.De winst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, dat momenteel 33,7 procent van het balanstotaal uitmaakt. Bijna alle bedrijven uit de groep hebben verleden jaar bijgedragen tot de winst. De cijfers van Holgard zijn nog niet mee geconsolideerd. Holgard, een Nederlandse producent van tuinhout en blokhutten, werd in november vorig jaar overgenomen met hulp van een consortium van financiers. Het bedrijf uit Rijssen verkeerde in financiële moeilijkheden. Kees Faber, algemeen directeur van Faber Halbertsma, sluit nieuwe acquisities niet uit. 'Ook in België zien we nog overnamemogelijkheden. Het is echter te vroeg om daarover al iets te vertellen.' Aanzienlijke investeringen in machines hebben het mogelijk gemaakt meer produkten tegen een lagere prijs te maken. In de afgelopen vier jaar werd alles bij elkaar 38 miljoen gulden geïnvesteerd. Faber Halbertsma mikte op een flinke daling van de bedrijfs- en personeelskosten, een doelstelling die 'ruimschoots' werd gehaald. Voor '96 verwacht de groep een stabilisering van de resultaten, ook al is er sprake van een toenemende prijzendruk en een lichte onderbezetting van het produktie-apparaat.