Fabricâble hergroepeert aandelen één voor tien

In een persbericht deelt de raad van bestuur van Fabricâble mee dat in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering van 27 april de volgende beslissingen werden genomen: Alle bestaande aandelen worden per tien gegroepeerd. Het maatschappelijk kapitaal, dat vastgelegd is op 320 miljoen frank, wordt voortaan vertegenwoordigd door 13.860 aandelen (waarvan 6.930 gewone en evenveel FV- aandelen) zonder aanduiding van nominale waarde, in plaats van de vroegere 138.600 aandelen (waarvan 69.300 gewone en evenveel FV-aandelen). Een overgangsbepaling laat het bestaan toe van "1/10" aandeel met hetzelfde stemrecht en het recht op één tiende van de uitkeringen aaan het nieuwe aandeel.