Advertentie
Advertentie

Fâbricable verhoogt winst

De NV Fâbricable heeft het voorbije boekjaar een winst na belastingen gerealizeerd van 52,8 miljoen frank tegenover 42,2 miljoen frank in 1986. De algemene vergadering van 27 april zal worden voorgesteld aan de gewone aandelen een dividend uit te keren van netto 131 frank (126,5) en aan de FV's 244,825 frank (244,91).