Fabricom gaat weg uit Gent

GENT (belga) - De NV Fabricom, konstrukteur van kant-en-klare raffinaderijen en boorplatforms, heeft aangekondigd zijn vestigingsplaats in de Gentse haven te zullen verlaten van zodra alle modules bestemd voor de Noordzee-olieterminal van British Petroleum in Schotland, verscheept zijn. Volgens Philippe Casier, direkteur-bestuurder van Fabricom, heeft de Gentse havendienst het bedrijf bij het aflopen van de koncessie gevraagd de terreinen aan het Sifferdok te verlaten om plaats te maken voor meer havengebonden aktiviteiten. Fabricom is inmiddels reeds met de assemblage gestart van een nieuwe installatie in opdracht van Mobil Oil op de werven van de voormalige Cockerill Yards in Hoboken. Het gaat om een order van 500 miljoen fr. Op dit ogenblik worden bij Fabricom de eerste van dertien modules bestemd voor een oliestabilizatie- en gasscheidingscomplex in Kinneil nabij Edinburgh, op een ponton opgeladen. Met de opdracht voor British Petroleum was een bedrag van 1,3 miljard frank gemoeid.