Advertentie
Advertentie

Fabricom krijgt fiat voor milieupark Moervaart

GENT (tijd) - De inplanting van een milieupark aan de Moervaart in Gent door Fabricom wordt een feit. Het schepencollege van Gent keurde zopas het project goed, nadat Fabricom aan alle opgelegde voorwaarden heeft voldaan. Aan de Moervaart komt een installatie voor verbranding van uitsluitend bedrijfsafval met een capaciteit van 180.000 ton, een composteringseenheid en een technische installatie voor ontmanteling van wit- en bruingoed. In totaal is met het project een investering van 5,8 miljard frank gemoeid en het zal op termijn 294 voltijdse jobs meebrengen. De totale aanvoer van te verwerken bedrijfsafvalstoffen in het milieupark kan tot 450.000 ton per jaar oplopen.Schepen Termont van Gent stelde gisteren dat de stad Gent een dergelijk project niet aan zijn neus voorbij mag laten gaan. 'Fabricom had kansen te over om deze investering ook net over de grens in te planten, waarbij Gent enkel de lasten en niet de lusten zou moeten dragen', aldus Termont. Aan de drie basisvoorwaarden van de stad Gent heeft Fabricom voldaan. Het eindoordeel van de adviesgroep 'Milieupark Gentse Kanaalzone' over 10 netelige kwesties bleek eveneens positief.