Advertentie
Advertentie

Fabricom maakt mooie winstsprong van 46 procent

(tijd) - Fabricom, konstrukteur en beheerder van technische installaties en steeds nadrukkelijker bedrijvig als beheerder van vast afval, tekende over het boekjaar 1994 goede resultaten op. De bedrijfswinst bedroeg 3 procent van de omzet, hetgeen bevredigend is gelet op de ongunstige konjunktuur in de industrie- en vastgoedsektoren. De omzet en het nettoresultaat zaten beide in de lift. Fabricom verwacht een verdere groei van deze resultaten in het huidige boekjaar en keert opnieuw een dividend uit.Fabricom haalde in 1993, met de integratie van de dochtermaatschappijen van Ecobel een loodzwaar afschrijvingsprogramma van goodwill op de hals. Daarom zijn de resultaten van de groep ook in 1994 uiterst uiteenlopend, afhankelijk of die goodwill al dan niet in rekening wordt gebracht. De evolutie van de resultaten vertoont echter een duidelijke positieve tendens. De nettowinst vòòr afschrijving van de goodwill steeg met 26,8 procent naar 676,6 miljoen frank. De nettowinst na afschrijving van de goodwill verhoogde zelfs met 71,8 procent tot 291,2 miljoen. Het aandeel van Fabricom in die winst steeg met 46 procent naar 208,8 miljoen. De bedrijfswinst bedroeg 1,47 miljoen frank.