Fabricom mag toch Brugse rookgaswasinstallatie bouwen

(tijd) - De raad van bestuur van de Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland (IVBO) kwam gisteravond bijeen om het voorstel goed te keuren van het directiecomité, de bouw van een rookgaswasinstallatie toch toe te wijzen aan Fabricom, een dochter van Tractebel en kleindochter van de Generale, de holding die in handen is van het Franse Suez. Als Fabricom vandaag de concessie krijgt van het terrein in de Gentse Kanaalzone waar het een afvalverbrandingsoven wil bouwen, kan Tractebel zijn greep op de milieusector in Vlaanderen verstevigen, ten nadele van onder meer het Vlaamse Seghers Engineering.De plaatsing van een rookgaswasinstallatie aan de IVBO-verbrandingsoven in Brugge is omstreden. Begin dit jaar wees de raad van bestuur van IVBO de opdracht toe aan Fabricom, dat daarvoor samenwerkt met het Duitse Lürgi. Een andere kandidaat, het Vlaamse milieutechnologiebedrijf Seghers Engineering, trok naar de Raad van State. De offerte van Seghers was (exclusief BTW) 43 miljoen frank goedkoper dan die van Fabricom-Lürgi. Volgens Seghers waren bij de aanbesteding allerlei onregelmatigheden gebeurd.