Fabricom viert vijftigste verjaardag

BRUSSEL (tijd) - Fabricom viert dit jaar zijn vijfigste verjaardag. In 1946 splitste de nutsholding Electrobel, een van de twee voorlopers van Tractebel, de installatiewerken af van Intercom. Elektrische installaties en speciale constructies waren aanvankelijk de kernactiviteiten van Fabricom, vanaf begin jaren zeventig kwam daar beheer van complexen bij, vanaf de tweede helft van de jaren 80 afval.'De geschiedenis van Fabricom is onder te verdelen in vijf perioden', vertelt gedelegeerd bestuurder Albert Rolin. 'De eerste periode loopt tot in 1968. De twee basisactiviteiten van Fabricom zijn dan elektriciteitswerken en de constructie van pijpen. Met de aankoop in 1956 van Construction Soudée komen daar de speciale constructies bij.'