Advertentie
Advertentie

Fabrieken De Beukelaar lijdt verlies van 13,7 miljoen frank

(tijd) - Fabrieken Gebroeders De Beukelaar, een gerevitalizeerde beursschelp die noteert op de Antwerpse beurs, heeft het eerste halfjaar 1994 afgesloten met een gekonsolideerd verlies van 13,6 miljoen fr. Vergelijkbare tussentijdse cijfers over de eerste zes maanden van 1993 zijn niet beschikbaar. Het boekjaar '92/'93 telde 21 maanden.De gekonsolideerde resultaten na belastingen kwamen in het eerste halfjaar op 133,7 miljoen fr. In heel het vorige boekjaar (21 maanden) werd een omzet van 376,3 miljoen gerealizeerd. De afschrijvingen kwamen op 27,9 miljoen, tegen 146,2 miljoen fr. Er bleef een nettoverlies van 13,7 miljoen fr., vergeleken met een verlies van 55,3 miljoen in het boekjaar. De netto cash flow sloot positief op 14,2 miljoen af.