Fabrimetal blijft hameren op loonkosten

BRUSSEL (tijd) - "Het aandeel van de lonen in de toegevoegde waarde schiet in 1991 waarschijnlijk ver boven de 74% uit, met alle funeste gevolgen vandien voor de bedrijfsrekeningen en de werkgelegenheid'. Dit zegt Philippe de Buck, gedelegeerd bestuurder van Fabrimetal, nog steeds de grootste bedrijfsfederatie in België. De loonkosten zouden bij ons 17% hoger zijn dan in de buurlanden, enkel Duitsland doet nog slechter.