Fabrimetal: een halve eeuw in het hart van de industrie

Fabrimetal, de sectorfederatie van de metaalverwerkende nijverheid, bestaat 50 jaar. Dat werd deze week uitgebreid gevierd, o.m. ook met de publicatie van een boek over de geschiedenis van de organisatie. Het werkstuk geeft een overzicht van de plaats die de federatie de voorbije decennia innam in de Belgische economie, haar werking, en haar relaties met vakbonden en werknemers. Het boek vertelt - enigszins verrassend - hoe de Fabrimetal-top zich tijdens de Tweede Wereldoorlog verzette tegen de 'politiek van het minste kwaad'.