Fabrimetal geeft zijn verzet tegen halvering van Maribel-operatie op

BRUSSEL (tijd) - De grootste werkgeversfederatie van het land, Fabrimetal, geeft zijn verzet tegen de halvering van de Maribel-operatie op. Dit kan worden afgeleid uit de verklaringen van gedelegeerd bestuurder Philippe de Buck op een persontmoeting gisteren. Fabrimetal wil zijn krachten nu koncentreren op de manier waarop de halvering wordt doorgevoerd. Deze ommezwaai lijkt ingegeven door de positie van het NCMV en KMO-minister Bourgeois. Eind juli, toen binnen de regering voor de eerste maal werd gepraat over een terugschroeven van de Maribel-operatie (lagere patronale lasten), trokken alle werkgevers onmiddelijk zeer hard aan de alarmbel. Al vlug kwam echter een verschil in visie aan het licht: bij het VBO (waarvan Fabrimetal lid is) werd iedere vermindering van Maribel afgewezen, bij het NCMV werd gesteld dat de KMO's niet het slachtoffer mochten worden.