Fabrimetal over staatshervorming

Fabrimetal zegt in een mededeling kennis te hebben genomen van de regeringsvoornemens inzake de regionalizering van de ekonomische beleidsvoering alsmede van de toepassingsmodaliteiten daarvan. Het vreest dat de politieke bewindslieden in hun voortvarendheid, met zowel de nationale als regionale ekonomische kringen buiten alle overleg te houden, tekort doen aan de noodzakelijke voorbereiding.