Fabrimetal-studie: internationalizering van de sektor blijft voortduren

BRUSSEL (tijd) - De Belgische metaalverwerkende en elektrotechnische nijverheid (MVEN) is een sterk geïnternationalizeerde aangelegenheid. Dat wordt nog maar eens bewezen door recente cijfers verzameld door de beroepsfederatie voor de sektor, Fabrimetal.