Fabrimetal Vlaanderen vraagt meer geld voor innovatie

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse vleugel van Fabrimetal, de beroepsvereniging van de metaalverwerkende en elektrotechnische industrie, wil dat de Vlaamse regering op het vlak van onderzoek & ontwikkeling minstens even veel inspanningen gaat leveren als haar tegenhangers in Nederland, Duitsland en Frankrijk. 'Wij verlangen dat de Vlaamse regering een soort norm gaat hanteren inzake onderzoek & ontwikkeling, wat impliceert dat haar jaarlijkse uitgaven terzake tegen het einde van de volgende legislatuur zouden moeten stijgen met 2,5 miljard frank.'Tussen 1995 en 1999 geeft de Vlaamse regering op jaarbasis circa 2 miljard frank uit aan onderzoek & ontwikkeling, zo becijferde Fabrimetal Vlaanderen. Voor dit jaar stemt dat overeen met 0,69 procent van het bruto regionaal product van Vlaanderen. Nederland, Frankrijk en Duitsland besteden elk meer dan 0,9 procent van hun bruto nationaal product aan O&O. Inclusief de inspanningen van het bedrijfsleven, steekt Vlaanderen circa 2 procent van het bruto regionaal product in O&O.