Advertentie
Advertentie

Fabrimetal ziet investeringen in metaalverwerking groeien

(tijd) - De studiedienst van Fabrimetal voorspelt dat de materiële investeringen van de metaalverwerkende en elektrotechnische nijverheid dit jaar met 27 procent zullen toenemen tot 51 miljard frank. Het cijfer is een voorlopige schatting, maar 'diverse indicatoren met een sterk effekt op de investeringsbeslissingen lijken gunstig te evolueren', aldus Fabrimetal.De beroepsorganizatie baseert haar prognose op een enquête bij 330 financieel direkteurs. De benutting van de produktiekapaciteit in de sektor is weer gevoelig aan het stijgen. Als gevolg daarvan gaan de bedrijven uit de metaalverwerking niet alleen investeren in vervanging maar ook in uitbreiding. Fabrimetal hoopt dat de financiële toestand van de leden in '94 verbeterd is, na katastrofale cijfers in '93.