Face à la violence: la justice ... et au-delà?

Op 7 februari is er een lezing aan de Ecole des sciences philosophiques et religieuses Face à la violence: la justice... et au-delà?. Deze lezing belicht de theologische benadering van het geweld.Inlichtingen: tel: 02/211.78.94 of 02/211.78.09, fax: 02/211.79.97, e-mail: mfthoua@fusl.ac.be.La pensée en réseau: nouveau paradigme?De Ecole des sciences philosophiques et religieuses houdt op 1 maart een lezing La pensée en réseau: nouveau paradimge?. Zoals ooit Habermas schreef in Après lEtat-nation dat de spoorwegen, de stoomboten en de telegrafie de dichtheid en de snelheid van het goederen- en personenvervoer deed toenemen evenals de uitwisseling van informatie, zo deden later de satellieten, de ruimtevaart en de digitale communicatie netwerken van informatie ontstaan. Gelijklopend daarmee begonnen mensen te denken in netwerken, wat zijn invloed heeft op het sociaal gedrag van mensen.Inlichtingen: tel: 02/211.78.94 of 02/211.78.09, fax: 02/211.79.97, e-mail: mfthoua@fusl.ac.be.Elfde Leuvense VerzekeringsdagenTijdens de Elfde Leuvense Verzekeringsdagen op 1 maart wordt het onderwerp De verzekeringsovereenkomst: oude en nieuwe knelpunten voor de verzekeringspraktijk behandeld. We keren terug naar de basisproblematiek: het verzekeringscontract in recht en praktijk.Inlichtingen: Centrum Verzekeringswetenschap, Annie Robijns, Tiensestraat 41, 3000 Leuven, tel: 016/32.52.14, fax: 016/32.53.14, e-mail: Annie.Robijns@law.kuleuven.ac.be