Advertentie
Advertentie

Faciliteitengemeenten willen referendum

(tijd/belga) - De burgemeesters van de 6 Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel willen dat er in hun gemeente een referendum komt over het Lambermontakkoord. Ze zullen daarvoor volgende week de nodige schikkingen uitwerken. De Franstalige burgemeesters willen daarmee nogmaals protesteren tegen het feit dat er voor de gemeenten met een speciaal taalstatuut niet in een uitzondering voorzien is bij de geplande overheveling van de gemeentewet naar de gewesten.Met het referendum willen we druk uitoefenen op de federale regering om de teksten alsnog te wijzigen. Het resultaat moet ook een politiek signaal zijn tegenover de Franstalige kamerleden in de hoop dat ze eens goed nadenken vooraleer de wet goed te keuren, zei de Linkebeekse burgemeester, Christian van Eyken, gisteren in een gesprek met de VRT-radio.Maar het is nog lang niet zeker of het referendum er ooit komt. De gemeenteraad moet eerst toelating vragen aan de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken, Johan Sauwens. Die onderzoekt of het opzet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Een daarvan is dat de voorgelegde vragen enkel over materies van gemeentelijk belang mogen gaan. De burgemeesters zullen dus moeten opletten welke vraagstelling ze hanteren, als ze willen vermijden dat Sauwens een dikke streep door de hele opzet trekt. Overigens is de uitslag van een referendum nooit bindend. IB