Advertentie
Advertentie

Faillissement ASAR kan Brussels gewest zuur

(tijd) - Het faillissement van ASAR zou het Brusselse gewest wel eens zuur kunnen opbreken. In een advies van het Rekenhof van vorig jaar wordt gesteld dat het gewest "gedurende een periode van 3 jaar verantwoordelijk kan worden gesteld voor de bij faillissement bestaande schulden.' Die bedroegen na de herstruktureringen 1,3 miljard fr., er zou nog 60.000 fr. aan likwiditeiten in kas zijn.