Advertentie
Advertentie

Faillissement PRB stelt problemen rond veiligheid en milieu

(tijd) - Minister van binnenlandse zaken Louis Tobback zei gisteren dat de veiligheid rond de vestigingen van het failliete PRB de zaak van de curatoren is. Worden van die kant geen stappen ondernomen, dan zal de overheid de nodige maatregelen treffen en wordt de faktuur aan de curatoren geprezenteerd. Gemeenschapsminister van leefmilieu Theo Kelchtermans benadrukte nogmaals dat elke verdere milieuschade op de PRB-terreinen moet voorkomen worden en dat in ieder geval de eigenaars en andere verantwoordelijken hiervoor de kosten moeten betalen.