Advertentie
Advertentie

Faillissementen kosten dit jaar al 20.000 banen

(tijd) - Dit jaar zijn alleen al wegens faillissement meer dan 20.000 banen verloren gegaan in het Belgische bedrijfsleven. De top-20 van failliete bedrijven die het hoogste banenverlies uitlokten, neemt er daarvan 3.562 voor zijn rekening. Dat is meer dan een zesde van het totaal. In de maand oktober spraken de handelsrechtbanken 739 faillissementsvonnissen uit. Dat is het hoogste cijfer dat ooit werd geregistreerd in ons land.In de maand oktober werd voor een tweede opeenvolgende maal een nieuw faillissementsrecord gevestigd. Handelsinformatiebedrijf Graydon telde 739 vonnissen tegen 627 in oktober 1994. Dat is een stijging van 18 procent. Na tien maanden is het aantal faillissementen voor 1995 opgeklommen tot 5.819 tegen 5.240 vorig jaar (+11%). Zowel procentueel als in absolute cijfers uitgedrukt, is de faillissementsstorm de jongste maanden weer in alle hevigheid opgestoken.