Faillissementen na twee maanden 7 procent boven peil van 1995

(tijd) - In de maand februari 1996 hebben de Belgische rechtbanken van koophandel 644 bedrijven failliet verklaard. Dat brengt het totale aantal faillissementen na twee maanden op 1.289, of 82 meer dan op hetzelfde tijdstip van vorig jaar. De stijging na twee maanden van alweer 7 procent komt helemaal voor rekening van de naamloze vennootschappen en de besloten vennootschappen.Een en ander blijkt uit de jongste faillissementscijfers van handelsinformatiebedrijf Graydon Belgium. Van de 1.289 faillissementsvonnissen die Graydon tot nu toe telde, zijn er 23 nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. In februari gingen 644 bedrijven over de kop tegen 614 in dezelfde maand van vorig jaar. De stijging met 30 eenheden of 5 procent is minder dan in januari toen de stijging ongeveer 9 procent bedroeg. Er is dus nog helemaal geen sprake van een stagnatie of daling van het aantal faillissementen. De vennootschappen leden alweer de grootste verliezen. In februari werden 168 naamloze vennootschappen failliet verklaard tegen 142 in februari 1995. De stijging met wel bijna 20 procent is bijzonder hevig en stemt tot nadenken. Na twee maanden telde Graydon 310 failliete NV's tegen 285 vorig jaar. Het status quo van januari toen net evenveel NV's als in januari 1995 failliet werden verklaard, bleek dus puur toeval te zijn.