Faillissementen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2

Faillissementen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2006.