Faillissementen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 20

Faillissementen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2005.