Faillissementen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 20

Faillissementen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2005.